OCT vyšetrenie

Domov

OCT vyšetrenie
vysetrenie oct v bardejove

OCT vyšetrenie

Vyšetrenie prístrojom OCT

Optická koherentná tomografia je moderná zobrazovacia a diagnostická metóda, ktorá umožňuje zobraziť transverzálne rezy očných tkanív v extrémne vysokej kvalite mikrometrového rozlíšenia.

Fyzikálny princíp OCT je analogický s ultrazvukom, miesto akustickej  vlny však využíva infračervené žiarenie. Na základe získaných dát počítač rekonštruuje dvoj a trojrozmerné snímky vyšetrovaných tkanív – sietnice, zrakového nervu ale aj predných častí oka. Lekárovi výrazne uľahčuje diagnostiku očných ochorení a ponúka možnosť detailného monitorovania ich priebehu.

Vyšetrenie je neinvazívne, bezkontaktné, rýchle a bezbolestné.

OCT vyšetrenie

Využitie OCT vyšetrenia

OCT vyšetrenie najčastejšie využívame v diagnostike:

  • glaukómu – zelený zákal 
  • ochorení sietnice – vekom podmienená degenerácia makuly, diabetická retinopatia, makulárna diera, edém…
  • ochorení zrakového nervu –  glaukómová neuropatia, poškodenia zrak.nervu pri iných neurologických ochorenia (napr. Sclerosis multiplex, Alzheimerova demencia…)
  •  
vysetrenie OCR

Čo je potrebné vedieť pred prvý vyšetrením

Na prvé vyšetrenie si so sebou prineste:

  • očnú dokumentáciu – predošlé správy z očného vyšetrenia,
  • okuliare, ktoré používate – do diaľky aj do blízka,
  • kompletný zoznam liekov, ktoré pravidelne užívate, predovšetkým názvy očných kvapiek, mastí aj umelých sĺz,
  • zoznam celkových diagnóz, na ktoré sa liečite.

Čas potrebný na prvé vyšetrenie je približne 1 hodina.

Doporučujeme počítať s možnosťou vyšetrenia v mydriáze – rozšírenie zreníc pre vyšetrenie očného pozadia – najmenej 3 hodiny po vyšetrení nie je možné šoférovať auto.