Cenník

Domov

Cenník
 • Očné vyšetrenie na administratívne účely - základné 25 €
 • Očné vyšetrenie na administratívne účely - s perimetrom 35 €
 • Očné vyšetrenie na špecializované účely 40 €
 • Očné vyšetrenie – predný segment 30 €
 • Očné vyšetrenie – zadný segment 40 €
 • Očné vyšetrenie – komplexné 60 €
 • OCT vyšetrenie - predný segment 5 €
 • OCT vyšetrenie - makula 20 €
 • OCT vyšetrenie - zadný segment 30 €
 • Prvá aplikácia kontaktných šošoviek 40 €
 • Kontrolné vyšetrenie nositeľov kontaktných šošoviek 30 €
 • Vyšetrenie periférneho videnia – perimetria 25 €
 • Očné vyšetrenie a konzultácia 70 €
 • Výpis zo zdravotnej dokumentácie 10 €
 • Príplatok za administratívny výkon 15 €

Objednajte sa online

Objednajte sa online z pohodlia domova